Sáp vuốt tóc Kevin Murphy Rough Rider Ver 4

698,000 đ

Sáp vuốt tóc Kevin Murphy Rough Rider Ver 4 có độ giữ nếp và độ phồng nổi trội với các sản phẩm khác cùng với độ bóng hợp lí giúp chúng ta có một mái tóc tự nhiên