Set kiềm dầu MdoC-MdoC Sebum Strike Set

Giá gốc: 1,190,000 đ

1,071,000 đ - 10%

Sản phẩm được MdoC khuyến khích sử dụng vì sự hiểu quả của sản phẩm mang lại, kiềm dầu, giảm mụn và các vấn đề khác của da