Set kiềm dầu MdoC-MdoC Sebum Strike Set

1,190,000 đ

Sản phẩm được MdoC khuyến khích sử dụng vì sự hiểu quả của sản phẩm mang lại, kiềm dầu, giảm mụn và các vấn đề khác của da