Gạo hữu cơ Quế Lâm

QL01

90,000 đ

✔️Sản xuất hoàn toàn tự nhiên
✔️Sản lượng cung cấp ổn định
✔️Thường xuyên bị kiểm tra khâu sản xuất về quy định hữu cơ nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng
✔️Tuyệt đối không sử dụng sản phẩm biến đổi gen trong nông nghiệp hữu cơ
✔️Không sử dụng phân h